Evig vern av vernetida?

Posted on oktober 4, 2010

2


Tidsmaskin. Foto: Anders Ericson. CC2.0-lisens

Når det gjelder opphavsrett diskuterer vanligvis bibliotekarer på flisespikkenivået. Men på den svenske biblioteklista BIBLIST går det nå en interessant opphavsrettsdebatt, der det bl.a. er kommet forslag om å legge økt press på myndighetene for å forkorte, faktisk halvere, vernetida for åndsverk; dvs. at opphavsmannen ikke må ha vært i grava i 70 år før man bl.a. kan skanne og legge ut verket.  Finske Mikael Böök skriver:

<<Att på konstlad väg (tex med DRM-mjukvara) spärra läsarnas tillgång till klassikerna är inte förenligt med bibliotekariens yrkesetik. … Lika viktigt som att bibliotekarierna och biblioteken var för sig skärpte sig i sin intellektuella yrkesutövning vore att de organiserade en samfällig, permanent aktion för att radikalt förkorta copyrightens terminer. För att uppfylla ditt krav på större exakthet föreslår jag att biblioteksföreningarna samt deras internationella organisationer typ EBLIDA och IFLA kräver att de nuvarande skyddstiderna halveras.>>

Gå til listearkivet og deretter ned til «SV: [BIBLIST] Unik digitaliseringstjänst lanseras i dag» og les innlegga under der. Noe av dette fins også på Bööks blogg.

Denne debatten starta i slutten av september, men da med utgangspunkt i Umeå universitetsbiblioteks innmelding i EOD (en EU-initiert, intereuropeisk digitaliseringsdugnad mellom bibliotek, etter sjølkostprinsippet (første bestiller betaler)).

Samtidig forsøker nå Nasjonalbiblioteket (det norske) å eksportere sin modell til våre naboland når det gjelder digitalisering av også opphavsrettsbelagte verk, gjennom avtaleløsninger med forfatterorganisasjoner osv. Dette vil også være et framskritt, i forhold til private o.e. kommersielle løsninger, men NB utfordrer ikke vernetidene.

Og når vi først holder på:

På IFLA-konferansen i Göteborg nylig sto blant annet det norske planlagte registeret Genero på programmet. Jeg sakser fra egenpresentasjonen:

>>Registeret vil tilgjengeliggjøre alle verk som er “frie”. Vi mener da eldre verk som er falt i det fri (Public Domain), pluss verk lisensiert med eksempelvis Creative Commons og GPL lisenser. I tillegg vil vi tilby en egen ikke-eksklusiv Genero lisens. Genero lisensen er en avtalelisens hvor opphavsmannen beholder råderetten over sitt eget verk, men på forhånd beskriver sine økonomiske betingelser som alle kan benytte seg av.<<

Vernetidene er sterkt utvida de siste tiåra, noe som begynte i USA (med «Mikke Mus-lova«), men som EU har fulgt opp, inklusive Norge. Og sterke krefter arbeider for ytterligere utvidelse.

Advertisements
Posted in: Uncategorized