Baksmell for 2.0

Posted on mai 7, 2010

1


Oppslaget i Dag og Tid

Det er verken nytt eller overraskende at man må være varsom ved bruken av informasjon på sosiale nettmedier, jamfør debattene om Wikipedia versus Store norske leksikon (som nå også er delvis dugnadsbasert). Men nylig har det dukka opp grove eksempler på misbruk av lesernes tillit når det gjelder kunders bokomtaler på nettbokhandelen Amazon. I Dag og Tid 30. april (bare på papir og på Retriever) skriver Jon Hustad om den britiske professoren i russisk historie Orlando Figes, som systematisk skreiv svært negative omtaler på Amazon.com av sine kollegers (les: konkurrenters eller rivalers) bøker om samme emne. Under psevdonymet «historian» skreiv han blant annet om historikeren Rachel Polonskys bok «Molotov’s Magic Lantern» at «Dette er ei bok som straks får deg til å undrast over kvifor ho i det heile vart publisert

Figes ble avslørt og går nå til psykiatrisk behandling. Og omtalene han anonymt bidro med er tydeligvis fjerna. Og nye leserkommentatorer understreker at ofrene for Figes» anonyme slakt gjennom dette har fått økt oppmerksomhet.

Så er spørsmålet hvor mye fordekt reklame som ligger på slike nettsteder?

Advertisements
Posted in: Uncategorized