I hemmelighet skal nettet strupes

Posted on mars 21, 2010

2


Internett i - fri - bruk på Stockholms stadsbibliotek. Sannsynlig brudd på opphavsretten. Fotograf og mistenkt: Anders Ericson

Dette er tittelen på Sven Egil Omdals oppsummering av ACTA-saken i Adressa i forrige uke (ACTA = Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Omdal er ikke hvem som helst, men heavy medie- og kulturredaktør i Stavanger Aftenblad og kjent for mange på bibliotekfronten blant annet som engasjerende innleder om avisliv og -død på Halmstadkonferansen i Bergen for et år sia. Men ACTA er kort fortalt hemmelige forberedelser på toppnivå til en internasjonal avtale for å overvåke og slå ned på brudd på opphavsretten på Internett, men som vil få ikke reint få konsekvenser av kulturell, sosial og menneskerettighetskarakter.

Og avtaleforberedelsene har til nå foregått i hemmelighet, men med verdens regjeringers velsignelse. Omdal skriver: «Planen var å endre internett for alltid, og å gjøre det uten at brukerne – i andre sammenhenger også omtalt som borgerne – fikk innsikt eller innflytelse».

>> Nytt 25.3.: Avtaleteksten er lagt ut som en wiki.

Sannsynlige følger ifølge Omdal (de viktigste):

Internetttilbyderne (Telenor osv.) «skal bli holdt ansvarlige for spredning av piratkopiert eller ulovlig nedlastet materiale. Når de oppdager slik virksomhet, og det kan bare skje gjennom en skjerpet overvåkning av brukerne, skal de – uten domstolskjennelse – stenge bredbåndslinjen til synderne». Internettleverandørene vil også bli pålagt «å fjerne alt materiale som noen påstår de har opphavsretten til, også det uten rettskjennelse». Dette vil i praksis måtte bety at Flickr, Youtube og alt sånt må stenges, da ikke alt som blir delt her kan overvåkes. Omdal skriver: «Regelen er også en drøm for store selskaper som ønsker å hindre lekkasje av kompromitterende interne dokumenter».

Men i forrige uke «sa de folkevalgte i EU-systemet stopp», fortsatt ifølge Omdal: «Innholdet i de hemmelige forhandlingene skal fram i lyset. Hvis ikke, truer EU-parlamentet med å trekke EU-kommisjonen inn for EU-domstolen for brudd på Lisboa-traktaten, EUs nye grunnlov light. Det ble flekset litt med musklene i parlamentssalen denne kvelden». Men, tilføyer han, «Vedtaket i EU-parlamentet onsdag betyr ikke at disse forslagene er lagt døde, bare at de heretter må diskuteres i full offentlighet». Flere regjeringer jobber med nasjonale lover i samme ånd. Den norske forholder seg bare i ro, justisminister Knut Storberget toer sine hender og sier håpefullt (les: naivt) at «Dersom forhandlingene ender med at det kommer i stand en avtale, vil det være opp til Norge å velge om man ønsker å slutte seg til denne.»

Hvem skriver så om dette? Et søk i Retriever viser at det gjør Omdal i to-tre regionaviser, pluss at Computerworld har hatt en sak på det. Punktum. Men det er kanskje fordi saken er så ny? Men når jeg søker i e-posten min finner jeg ACTA omtalt i januar 2009 i et innlegg på EFN-lista. Ifølge Wikipedia kom den første lekkasjen i 2008, to år etter at de hemmelige forhandlingene var begynt. Det svenske Piratpartiet kjørte saken i siste valgkamp. AE

Advertisements
Posted in: Uncategorized