Folkeopplysningsbehov

Posted on februar 27, 2010

0


Karrikatur av Charles Darwin: "A Venerable Orang-outang". Tegner ukjent. Publisert i The Hornet, 1871. Kilde: Wikimedia Commons.

Klassekampen 24. februar (bare på papir) brakte videre en artikkel fra danske Information om nestelederen i det italienske forskningsrådet (CNR), Roberto de Mattei, som hevder at «utviklingslæren er en fantasifull historie«. De Mattei arrangerte et seminar i februar i fjor, og nå har bidragene kommet i bokform. Temaet for seminaret var Darwins evolusjonsteori, og sentralt sto en arbeidstese om at Grand Canyon var skapt av den bibelske syndefloden.

Det hører til historia at styremedlemmene i CNR er politisk og ikke vitenskapelig utpekt, og at også her lurer både Berlusconi og det nykonservative USA i bushene:

«… på tross av en temmelig beskjeden vitenskapelig produksjon ble de Mattei i 2004 utnevnt til nestleder i forskningsrådet takket være sin forbindelse til den daværende visestatsministeren og nåværende formann for Deputertkammeret, Gianfranco Fini. De Mattei er et av Berlusconi-regjeringens forbindelsesledd til innflytelsesrike neokonservative tenketanker i USA, for eksempel Heritage Foundation og American Enterprise Institute og samarbeider med den katolske propagandaorganisasjonen Kolbe Center for the Study of Creation. Den betrakter beretningene i Det gamle testamentes første Mosebok som ubestridelige sannheter».

Behovet for folkeopplysning er altså fortsatt til stede.

Det sies at bibliotektilbudet i Italia nå er på vei opp fra en flere hundre år lang før- eller egentlig ikke-reformatorisk bølgedal. Men hvordan skal de italienske eller andre nasjoners bibliotek forholde seg til sånt som dette? Mye tyder på at ideen om det nøytrale biblioteket står sterkt; der alle sider av ei sak er likeverdige og derfor fortjener samme oppmerksomhet.

Undertegnede anmeldte artikkelsamlinga Questioning Library Neutrality i Norsk Bibliotekforenings tidsskrift Bibliotekforum nr. 8 i fjor. Ifølge flere forfattere i denne boka er det nøytrale biblioteket en myte. Journalistprofessor Robert Jensen understreker hvor umulig kravet om nøytralitet er for en bibliotekar. Det er faktisk med på nøytralisere hele profesjonen, mener han. For i alle situasjoner er det snakk om fordeling av makt: ”Å hevde at man ikke tar stilling i en konflikt er også et politisk valg, særlig for de som har ressurser til å vurdere følgene av maktfordelinga og har høve til å påvirke den. … Å nekte å ta stilling til ei maktfordeling er å godta den.” Bra bok.

Advertisements
Posted in: Uncategorized