iPad = oppsving for bibliotekutlån av PAPIRbøker?

Posted on januar 28, 2010

0


Sony Reader anno 2009 har IKKE oppkopling til nett

I går lanserte Apple iPad, den nye multimaskina si; en alt-i-ett surfebrett, pc og e-bokleser og mye mer. Det er lett å la seg imponere av både teknologi og en overraskende «lav» pris både i forhold til andre (etter dette) halv-avanserte e-boklesere og i forhold til Apple med sitt tradisjonelt «eksklusive» prisnivå.

Men ikke alle lar seg imponere. Organisasjonen EFN (Elektronisk Forpost Norge) mener i ei pressemelding i formiddag at iPad er et eksempel på «planlagt defekt design«, og de begrunner det med at » Siden apparatet til enhver tid er tilkoblet nettet, kan denne kontrollen utøves når som helst, helt utenfor brukerens kontroll. Dette er en meget skremmende utvikling, og utgjør et dramatisk tilbakeskritt for folks digitale rettigheter, både prinsipielt og praktisk.» EFN og flere går nå inn for boikott av iPad.

Sjøl om det fins flere eksempler på sterkt økt bibliotekbruk (f.eks. i Søndre Nordstrand i Oslo, jfr leder i Aftenposten Aften), viser landsstatistikken de siste åra at det vanlige bokutlånet har stagnert og flere sted gått litt ned. Men med bibliotekas godt etablerte garanti mot innsyn i alle lånerdata (de slettes automatisk etter innlevering) ser vi for oss en sterk renessanse for det gode, gamle hjemlånet av trykte bøker! (Samtidig som biblioteka ikke står tilbake for å låne ut e-bøker)

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized