Musikk i biblioteket – for brukerne eller platebransjen?

Posted on januar 18, 2010

0


De danske bibliotekas musikkportal Netmusik.dk

Aftenposten 17. januar (bare på papir) har et stort oppslag om at «Platebransjen ønsker større offentlige innkjøp» – «Vil ha mer norsk musikk i bibliotekene». Bransjen har merka seg regjeringas/de rød-grønnes «Kulturløftet 2», der det bl.a. heter at «Det skal etableres en digital innkjøpsordning som gjør musikk tilgjengelig via bibliotekene». Så henvises det til den danske ordninga netmusik.dk, som vi skreiv om i juni. Her kan alle som har lånekort ved et dansk bibliotek, og som har dansk ID, logge seg inn hvor som helst fra og laste ned og lytte til p.t. over 2 millioner låter av rimelig høy teknisk kvalitet  (tilsvarende mp3). Fullstendig gratis for brukeren. Etter ei uke er riktignok fila vekk. Uspillbar. Du får altså bare smakebiter, men virkelig en anledning til å orientere deg i det nye og i bredden av musikken. Noe som vel må anspore til økt kjøp av musikk?

Men det er en vesentlig forskjell på den danske ordninga og det som den norske musikkbransjen ser ut til å være opptatt av – en forskjell som eventuelt vil være en videreføring og sementering av et misforhold siden innkjøpsordninga for musikk ble etablert på 1980-tallet: Mens danskene har tilgang til også internasjonal musikk, tenker den norske musikkbransjen, det norske Kulturrådet og Kulturdepartementet bare på den norske. Den typiske musikksamlinga i et lite eller mellomstort norsk folkebibliotek i dag består i hovedsak av cd-er fra innkjøpsordninga, altså et utvalg norsk innspilt musikk. Skal det fortsette sånn?

Aftenposten (og deres intervjuobjekter?) er ikke veldig presise i sine krav og ønsker. Man krever økt innkjøp og samtidig at «en slik digital løsning [som den danske, min anm.] må på plass». Men den danske løsninga handler ikke om innkjøp. Den handler om utlån av datafiler, og den betales faktisk av de lokale biblioteka gjennom en årlig avgift for å være medlem, i underkant av 1 dansk krone pr innbygger. Eksempelvis Hørsholm kommune med 24.197 innbyggere betaler DKK 20.892 for hele 2009 og København med 509.861 innbyggere DKK 440.214.

Jeg vil tro Netmusik.dk er god butikk for musikkbransjen, når man i tillegg har fått en ny, effektiv reklamekanal. I Norge, med mange små, fattige kommuner, kunne den statlige innsatsen gå ut på å subsidiere disse avgiftene. Og glemme alt med innkjøpsordning, noe som hører den før-digitale tida til.

Advertisements
Posted in: Uncategorized