Googles makt blir synligere

Posted on september 7, 2009

0


google $$I disse dager går debatten høy i bibliotekkretser verden over om avtalen mellom forleggere og Google Book Search (snart også i form av en uttalelse fra Norsk Bibliotekforening). Blant annet går kritikken på monopolsituasjonen konsernet er i ferd med å oppnå;  en privat aktør skaffer seg her praktisk talt enerett på å lage et de facto verdensbibliotek, men ikke på vanlige bibliotekvilkår.

Samtidig kommer forvarslene om framtida i vår Vidunderlige nye Google-verden: På den svenske lista Biblist får vi i dag vite at Immigrant-institutet i Borås, «en ideell organisation med uppgift att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism», er blitt kasta ut som Google-kunde. De har hatt Google som søkemotor for eget nettsted og samtidig hatt Google-genererte annonser som en smule inntektskilde. Men plutselig fungerte det ikke lenger. Så kommer et brev der Google kort begrunner dette med at deres «annonsörer skadas av att vara med på [IMMIs] hemsida». Etter flere skriftlige klager fra IMMI foreligger det ennå ikke noe svar fra Google.

P.t. har ikke Google fullt monopol, og IMMI vurderer nå en annen søkemotor/annonsekanal, men hvor lenge blir Adam i Paradis denne gangen?

PS: Søkemotoren på IMMI gir i dag enkelte resultat, men det skyldes bare at IMMI har endra søkefunksjonen på en del sider så motoren kunne fungere, men uten inntekt av annonsene. For de annonsene som kommer opp beholder nå Google hele fortjensten.

Advertisements
Posted in: Uncategorized