Biblioteka tapere på UH-ene?

Posted on april 27, 2009

2


Før helga kom det ikke bare Forskningsmelding, men også en svært omfattende tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner. Med mildest talt mye lesestoff både på dag- og nattbord fra før, har vi bare søkt oss gjennom på «bibliotek*» og serverer noen smakebiter, med fare for at de er fullstendig tatt ut av sine sammenhenger. Men dermed innbys Plinius og andre til finlesing og analyser:

Om mistilpassing i yrket (omfatter arbeidsledighet, undersysselsetting og irrelevant arbeid for ferske folk i jobb), kan vi lese at  «… kandidater i religionsfag hadde det laveste omfanget av mistilpasningsproblemer [sic!], mens kandidatene i litteratur- og bibliotekfag hadde det høyeste med 41,5 %«.

Kvinneandelene ved UB-ene er på 81,6%, et stabilt tall siden 2005. Ved vitenskapelige høyskoler er den i dag 76,8%, men ved statlige høgskoler hele 86,5%. Til (eventuell) trøst (for hvem?) må det sies at kvinneandelen bibliotekstudenter ved norske læresteder for tida «bare» er 76,3%, men at den har økt med 0,5 prosentpoeng siden 2005.

Mer alvorlig er det likevel at antall bibliotekstillinger ved norske universitet har gått tilbake fra 345,8 i 2005 til 332,3  i 2008 (= -3,9%).  Samtidig som det totale antallet stillinger har økt fra 12 338,9 til 13 486,7 (= + 9,1). Omtrent samme negative utvikling finner vi ved de vitenskapelige høyskolene, mens ved de statlige høgskolene holder bibliotekstillingene noe mer tritt med totalen: Fra 216,7 til 224,0 (= + 3,4%) , mot totalen 5 550,3 – 5 936,8 (= + 7%).

Et hyggelig resultat er derimot at norske forskere er  «Mest fornøyd … med bibliotekressursene og med sine egne kontorer».

Men det fins altså langt flere og mer «nedbrutte» tall som vi ikke har med her. Skriv, analyser og diskutér:

Advertisements
Posted in: Uncategorized