Hagtvet om dannelse og bibliotek

Posted on mars 25, 2009

0


I dagens Aftenposten tar professor Bernt Hagtvet fatt Dannelsesutvalget (pdf) ved Universitetet i Oslo og debatten om «Hva ønsker vi at studentene skal lære?» – Hva slags verdier og grunnleggende faglig tenkning skal prege universitetene og høyskolene? Rapporten innholder ikke ett ord om bibliotek, men Hagtvet framholder biblioteket som et sentralt premiss for høyere utdanning i framtida. Han skriver: «Vi må spørre om ikke vi har ett og annet å lære av liberal arts-tradisjonen i USA. Som nasjon bør vi ha mot til å erkjenne tilstanden nå: Ved de fleste norske læresteder er «den intellektuelle temperatur for lav, ambisjonene for tynne, revirtenkningen for herskende, innsparingsfeberen og byråkratiseringen ofte lammende. Dessuten: Bibliotekene er for sparsomt forsynt med bøker. Driftsbudsjettene likeså absurd forpinte».

Denne bloggeren har bidratt med en utfyllende kommentar til Hagtvet i Aftenposten, og flere av våre lesere har sikkert erfaringsbakgrunn for å gjøre det samme. Eller bedre: Sende leserinnlegg til avisa.

Advertisements
Merkt som:
Posted in: Uncategorized