Flere lesere går i takt

Posted on mars 24, 2009

0


business_men_marchingI Klassekampen 24. mars handler det fortsatt om bokbransjen; nærmere bestemt norske forlag. Men i motsetning til forleggerne som tidligere i serien hevder de er uberørt av krisa, nyanserer nå både NFF-leder Trond Andreassen og Cecilie Naper bildet. Fagligforfattergeneralsekretæren fastslår at «flere forfattere … har opplevd at påbegynte bokprosjekter stanses, at kontrakter annulleres. For det er konsekvensen når noen av de store forlagene forteller at de må gi ut færre bøker. Da stanses påbegynte prosjekter på grunn av at «salgspotensial ikke er til stede».»

Og Naper (dette ligger ikke på nettet) sier at «Fram til 1997 var dette en gjennomregulert bransje som sikret et bra mangfold. Noe som forsvant da forlagene sa opp bransjeavtalen i 1997 og tallet på velassorterte bokhandler falt dramatisk. I 2005 kom Bokavtalen Morten Meyer fikk i stand, bokprisene ble liberalisert og man opplevde en skjerpet priskonkurranse på bestselgere. Konsekvensen av dette ser vi nå; lesevanene er endret».

På spørsmål om hvordan denne utviklinga kan motvirkes svarer Naper at «Det beste er nok om det vedtas en ny lov som gjeninnfører fastprisen. Da kan mangfoldet bedres. Samtidig må vi huske at dette er en bransje som blant annet er sponset med 1,3 milliarder i momsfritak, og da må de store aktørene arbeide mer aktivt for mangfold. Først og fremst i salgsleddet; det er i bokhandlene man finner de største hindringene for mangfold».

Cecilie Napers nyeste forskning på dette ble publisert i Nytt Norsk Tidsskrift i forrige uke, mens en forkortet utgave sto å lese i Dagbladet 16. mars.

Advertisements
Merkt som: ,
Posted in: Uncategorized