Bibliotekarer og kuppmakere

Posted on desember 10, 2008

1


Infrogmation/Wikimedia Commons. CC 2.5-lisens

Slam etter orkanen Katrina. Foto: Infrogmation/Wikimedia Commons. CC 2.5-lisens

Ei ofte diskutert utfordring for biblioteka er hvordan de kan bli mer synlige på Internett.  Alle har sjølsagt hjemmesider og søkbare webkataloger, men bruken kunne vært langt høyere. Men én fiffig metode er pønska ut i USA og fulgt opp av p.t. 163 bibliotekarer over hele kloden (medregna én i Sverige), nemlig å «kuppe» populære (engelskspråklige) åpne svartjenester som Yahoo Answers, Amazon’s Askville med flere og svare på spørsmål – og samtidig reklamere for biblioteket og bibliotekarkompetansen! Spørsmål og svar på disse nettstedene leses løpende av mengder av mennesker, og sikkert også av ikke-brukere av biblioteket. Tiltaket kalles «Slam the Boards» og foregår foreløpig bare med ujevne mellomrom, men nå vil de gjøre det en dag i måneden.

På norsk har SOL tjenesten Guru, som kanskje kunne være noe å «kuppe»? I Biblioteksvar har de vært inne på tanken, men prioriterer egen tjeneste først. SOL har også ulike debattfora, der en del innlegg er reine spørsmål. Debattfora fins også i alle lokalaviser, både i spaltene og nettstedene, der mange deltar, men der åpenbare faktafeil kunne bli satt på plass av biblioteket. Og hvorfor ikke ta fatt de gode, gamle usenet-gruppene, som nå ligger på Google Groups. AE

Advertisements
Posted in: Uncategorized